Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Thực hiện khai thuế qua mạng Internet, người nộp thuế được hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể như: bảo đảm việc thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế nhanh chóng, chính xác; giảm tình trạng quá tải tại cơ quan thuế khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế; không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai; v.v… Với những ưu điểm không thể phủ nhận như vậy, việc cải cách và nâng cao dịch vụ khai thuế qua mạng là công tác cần thiết và bức thiết trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay.

kê khai thuế qua mạng

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã có những hành động và nỗ lực thực tiễn đáng kể như sau:
Nhằm rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực thi phương án đơn giản hoá 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; thực thi các phương án đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ công cấp công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo kế hoạch của Bộ Tài chính trong năm 2019-2020. Tổng cục Thuế đang triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tài chính; triển khai thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án 896.  

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính (cắt giảm 01 và đơn giản hóa 01, điều kiện kinh doanh), đã đưa vào Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2019, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính mà số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm từ 537 giờ xuống còn 351 giờ. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã làm việc với Ngân hàng Thế giới ghi nhận một số nội dung liên quan đến số giờ nộp thuế (thời gian nộp thuế GTGT) sẽ giảm 90 giờ, xuống còn 261 giờ. Về số lần nộp thuế, hiện nay, theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2019 đang là 10 lần, dự kiến sẽ giảm xuống còn 6 lần. Dự kiến thứ hạng nộp thuế Việt Nam trong báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2020 (sẽ được công bố tháng 11/2019) sẽ được cải thiện so với năm trước.

Tổng cục Thuế cho biết đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Phân tích nghiệp vụ trong công tác xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hoá đơn. Tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, cải cách thủ tục hành chính năm 2019: xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; tuyên truyền nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp, cảnh báo kịp thời các hành vi gian lận, sai phạm về thuế; tuyên truyền về tinh giản biên chế ngành Thuế.

Với những giải pháp đồng bộ cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, tin rằng, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành mục tiêu khai thuế qua mạng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo đúng lộ trình của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và đóng góp cho công cuộc phát triển của nước nhà.

https://tapchidinhduong.net/

https://tapchidinhduong.net/tin-tuc/

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *