Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Tham gia hoạt động xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên  quyền này sẽ bị hạn chế, bị cấm khi xuất nhập khẩu những sản phẩm, hàng hóa bị cấm kinh doanh hoặc pháp luật yêu cầu phải tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Kinh doanh thực phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư 2014 do tính chất đặc biệt của việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống – sức khỏe con người, một trong những vấn đề liên quan mật thiết đến điều kiện kinh tế – xã hội

Đối với việc nhập khẩu thực phẩm nói riêng thì ngoài việc được hưởng các quyền về nhập khẩu đã nêu trên thì để đáp ứng yêu cầu được phép nhập khẩu thì các cá nhân tổ chức phải tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Thương mại 2005

1.  Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

– Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

– Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.

2. Các điều kiện để được nhập khẩu thực phẩm

Theo đó, các cá nhân tổ chức tham gia vào hoạt động nhập khẩu thực phẩm thì phải tuân thủ các điều kiện được nêu tại Điều 38 – Mục 1 – Chương VI về nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm. Cụ thể:

“ 1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III Luật An toàn thực phẩm – Tức là điều kiện an toàn thực phẩm nói chung, bao gồm cà sản xuất trong nước và nhập khẩu.

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Đối với phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ.

3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao góichứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

 Xem thêm: https://tapchidinhduong.net/dinh-duong/

Nguồn tổng hợp:https://tapchidinhduong.net/

 

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *