Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Bên cạnh những thắc mắc về chữ ký trên hóa đơn điện tử thì dấu trên hóa đơn cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vậy trên hóa đơn điện tử hợp pháp có nhất thiết phải đóng dấu hay không? Và căn cứ pháp luật nào quy định về vấn đề này?

Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đang tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2014, bắt đầu từ ngày 01/11/2020 thì các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019, các văn bản cũ sẽ không có hiệu lực thi hành. Ở thời điểm viết bài viết này, chúng ta sẽ bàn về vấn đề có nhất thiết phải đóng dấu trên hóa đơn điện tử hợp pháp hay không theo cả Thông tư 32/2014 và Nghị định 119/2018.

hóa đơn điện tử hợp pháp

Theo Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC, tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử mà không nhất thiết cần phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp như: hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo quy định của pháp luật.
Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 2 trong Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính có quy định, một trong những nội dung phải có của hóa đơn điện tử chính là chữ ký điện tử. Tuy nhiên trong một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc thì sẽ được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Như vậy, từ những quy định của pháp luật trên, có thể rút ra câu trả lời cho câu hỏi: Hóa đơn điện tử hợp pháp có cần phải đóng dấu không? Cụ thể:

Đối với trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn điện tử và thông báo phát hành thì hóa đơn điện tử không cần chữ ký. Như vậy, hóa đơn điện tử cũng không cần phải có đóng dấu của người bán và chữ ký của người mua.

Trong trường hợp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn mà có chữ ký điện tử thì hóa đơn điện tử cũng chỉ bắt buộc phải có chữ ký.

Đối với trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, phiếu thu biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán,… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để có thể hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Hy vọng qua bài viết này, đã giúp các doanh nghiệp giải đáp được câu hỏi: hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Có kiến thức pháp luật trong vấn đề triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

https://tapchidinhduong.net/

https://tapchidinhduong.net/day-manh-dich-vu-khai-thue-qua-mang/

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *